Spółdzielnia Handlowo-Rolnicza
w Czerniewicach
Czerniewice, ul. Wiejska 3a
87-850 Choceń
NIP 888-020-03-84

tel. (054)284-71-15
tel. (054)284-71-93
fax. (054)284-71-79

          20 sierpnia 2008 roku w Domu Strażaka OSP w Śmiłowicach odbyły się uroczyste obchody 60-lecia Spółdzielni Handlowo-Rolniczej w Czerniewicach Gmina  Choceń  woj. Kujawsko - pomorskie.
Organizatorzy Rada Nadzorcza i Zarząd zaprosili miejscowych społeczników – członków Spółdzielni ,  byłych i obecnych pracowników  oraz  gości.  Spółdzielcy którzy od lat związani są  z naszą Spółdzielnią czynią dużo aby jak najlepiej służyć mieszkańcom.
  

Wśród zaproszonych gości znaleźli się miedzy innymi
  - Dariusz Kurzawa – Wicewojewoda Kujawsko-pomorski
  - Ryszard Weronis  - Dyrektor Oddziału Krajowego Związku
                                          Rewizyjnego Spółdzielni w Bydgoszczy
  - Piotr Lewandowicz – Przewodniczący Rady Gminy  Choceń
  - Roman Nowakowski – Wójt Gminy Choceń
  - Agnieszka Świątkowska – Sekretarz Gminy Choceń
Prezesi Zarządu  Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska „
w Konecku, Lipnie, Wielgie,Skępe i Lubień Kujawski oraz wielu
innych gości.
 


        

         Gości oraz wszystkich uczestników uroczystości powitali  Przewodniczący Rady Nadzorczej  Henryk Kobielski  oraz Prezes Zarządu Kazimierz Bankert .
          Początki naszej Spółdzielni datują się na rok 1948, kiedy to z połączenia się kilku spółdzielni powstała Gminna Spółdzielnia „ Samopomoc Chłopska „ Śmiłowice z siedzibą w Czerniewicach. Od początku swego istnienia Spółdzielnia zaopatrywała członków w towary i produkty potrzebne w gospodarstwie rolnym i domowym, prowadziła kontraktację upraw roślin przemysłowych współdziałała w organizowaniu na wsi świetlic i bibliotek.  Troska o Spółdzielnię , dobra gospodarka oraz zapobiegliwość i gospodarność   kolejnych  zarządów we współdziałaniu z radami nadzorczymi oraz zaangażowaniu pracowników doprowadziły do powstania kolejnych obiektów gospodarczych jak np. punktów skupu żywca, sklepów wiejskich, magazynów zbożowych ,  paszowych i nawozowych, piekarni mechanicznych, masarni, punktów gastronomicznych. W szczytowym okresie swego rozwoju Spółdzielnia prowadziła około 30 punktów handlowych, 3 bazy magazynowe, masarnię, piekarnię , prowadzi wachlarz usług zatrudniając ponad 200 osób. Początek lat 90-tych , kiedy to zlikwidowano związki spółdzielcze i pozbawiono spółdzielnie hurtu oraz pomocy z funduszu rozwoju, zastał Spółdzielnię w trudnej sytuacji finansowej. Zadłużenie w banku oraz pilna konieczność spłaty zaciągniętego kredytu i pożyczek postawiło Spółdzielnię przed trudnymi decyzjami. Spółdzielcy naszej Spółdzielni nie poddali się odnosząc ogromny sukces i to pomimo utraty części placówek gospodarczych zlokalizowanych w obcych obiektach. Nie poddano się bezsensownej wyprzedaży czy nieracjonalnych dzierżaw.
Cały okres ostatniego 20-lecia to walka naszych Spółdzielców o przetrwanie na trudnym rynku tak w handlu detalicznym, skupie  i sprzedaży artykułów masowych oraz produkcji i sprzedaży pieczywa.

      W roku jubileuszu 60-lecia Spółdzielnia zrzesza 60 członków, zatrudnia 47 pracowników, prowadzi 8 sklepów nowoczesną bazę skupu płodów rolnych. Piekarnia mimo dużej konkurencji na rynku produkuje ponad 40 ton pieczywa miesięcznie, które cieszy się dobrą opinią wśród klientów. Roczne obroty Spółdzielni wynoszą 10 mln. złotych. Pomimo ogromnych  kosztów jakie Spółdzielnia ponosiła w związku z prowadzoną działalnością wypracowywała zawsze w przeszłości i obecnie dodatnie wyniki finansowe. Spółdzielnia na remonty i inwestycje przeznaczała znaczące kwoty. Lata w których najwięcej wydano na ten cel to rok 1996, kiedy oddano nową suszarnię wraz z kompletem silosów do skupu rzepaku i zbóż , rok 2003 uruchomiono sklep samoobsługowy w Choceniu , rok 2007 uruchomiono sklep samoobsługowy w Śmiłowicach, które zrzesza się w sieci „ Chata Polska „ . Wreszcie rok 2008 przeznaczono ponad 0,5 mln złotych na instalację nowych silosów wraz z obiektami towarzyszącymi do skupu rzepaku. Inwestycja jest na ukończeniu.


                      Osiągnięcia spółdzielców zostały zauważone przez Krajową Radę Spółdzielcza,
która już w roku 1998 jako pierwszej w Polsce nadała odznakę „ Za zasługi dla Spółdzielczości”, a z okazji 50-lecia uhonorowała grupę działaczy Spółdzielni odznaczeniami  „ Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego „ . Z okazji 60-lecia Prezydent  Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył 12 pracowników „ Medalem za Długoletnią Służbę „ ,
  Minister Rolnictwa nadał odznakę „ Zasłużony dla Rolnictwa „ 9 działaczom i 
  pracownikom.
  Krajowa Rada Spółdzielcza uhonorowała 14 działaczy odznaką „ Zasłużony 
  Działacz Ruchu Spółdzielczego” 
  Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „ Samopomoc Chłopska „ grono
  15 pracowników i emerytów uhonorował odznakami „ Zasłużony dla    
  Spółdzielczości Samopomoc Chłopska „
  Prezes Zarządu Kazimierz Bankert za rozwijanie bazy gospodarczej Spółdzielni i 
  dostosowanie jej do europejskich standardów jakości wyróżniony został tytułem
  i statuetką  „ PRYMUS  2008 „  nadany mu przez redakcję „ Tęczy Polskiej „.
 Krajowa Rada Spółdzielcza oraz Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska „ doceniając rolę i działalność Spółdzielni w miniony okresie wystosował do Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni Handlowo-Rolniczej w Czerniewicach listy gratulacyjne.
                                                      Uroczystości jubileuszowe zakończył wspólny obiad.

 

 

 


 

  

 

 Copyright © 2008 SHR Czerniewice. All rights reserved. Projekt i wykonanie: picom